Občine | Slovenija | svet
 

 

V kolikor ni zadetkov iz izbrane regije so prikazani zadetki ostalih regij!

 

Crnomelj

  geodetske storitve, poslovanje z nepremičninami 
  Geodetske storitve Meja d.o.o. izvaja ureditev mej, izravnava meje, geodetski načrti, parcelacija, zakoličenje stavb, evidentiranje stavb, kvalitetne cene storitev ter svetovanje. Meja d.o.o., Kolodvorska ulica 45, Črnomelj. ... geodetske storitve, načrt, parcela, zakoličenje stavb, evidentiranje stavb, stavba, parcelacija, geodet, Črnomelj, Meja d.o.o..
  (Dodano: 29-nov-2012 , url: http://www.geodetske-storitve-meja.si)

Domzale

  Geodetski biro Beden d.o.o. 
  Geodetski biro Beden d.o.o. je podjetje registrirano za izvajanje geodetskih storitev na celotnem področju Republike Slovenije. Izvajamo vse geodetske storitve z sodobno računalniško podprto opremo. Storitve: parcelacije, ureditve meje, vris objektov, zakoličbe stavb, zemljiški kataster, kataster zgradb, kataster komunalnih naprav, inžinirska geodezija, urejanje in pridobivanje infoemacij, promet z nepremičninami.!geodet biro beden meritve geodezija storitve zakoličbe objekti stanovanjski poslovni infrastruktura industrijski inžinerski zemljiški kataster vodovod tt omrežja kanalizacija plin razsvetljava javna kabelska meritve parcelacije soglasja lokacijske informacije mapna kopija teodolit nivelir mejnik elaborat
  (Dodano: 10-jan-2005 , url: http://www.geodeti.net)

Grosuplje

  Geosvet, d.o.o. - Geodetske storitve 
  Opravljamo geodetske storitve (ureditev meje, parcelacija, izravnava meje, izdelava geodetskega načrta,...), svetovanje in izvedenstvo. Najdete nas v Grosuplju in Novem mestu.!ureditev mej meja razparcelacija sprememba vrste rabe objektna sprememba vris objekta geodetski načrt geodetski posnetek posnetek terena etažna lastnina etažni načrt kataster stavb volumen kubatura svetovanje izvedenstvo geodetske stroke geodezija geodetska izmera geometer geodet geodeti geometri katastrska kultura zakoličba zakoličbe mejna obravnava ustna obravnava geodetska storitev
  (Dodano: 16-feb-2006 , url: http://www.geosvet.si)
  Geodeti.si Grosuplje 
  Geodetske storitve in geodetske meritve, parcelacija in vris objektov. ... parcelacija, geodetske meritve, geodetske storitve
  (Dodano: 05-jun-2010 , url: http://www.geodeti.si)
  Grangeo 
  GRANGEO, geodetske storitve, d.o.o. Podjetje Grangeo je ustanovljeno na podlagi večletnih izkušenj z različnih področij geodezije. Vodilo podjetja so inovativni pristopi in nudenje celovitih rešitev s področja geodezije. Z združevanjem tradicije in zahtevnih tehnoloških pristopov ter opreme so njihovi izdelki visoko kvalitetni in narejeni v najkrajših možnih rokih. V podjetju se zavedajo, da je interdisciplanarnost prava pot za doseganje najboljših rezultatov, zato se pri njihovih projektih povezujejo s strokovnjaki najrazličnejših strok, ki vsak po svoje prispeva kamenček v mozaik končne rešitve. Potrebam njihovih strank se osebno posvetijo, saj je zadovoljstvo največja potrditev njihovega dela. Storitve podjetja: terestrično lasersko skeniranje, fotogrametrija, inženirska geodezija, GNSS meritve. »Grangeo – vedno v pravi smeri!« ... geodetske storitve, terestrično lasersko skeniranje, TLS, lasersko skeniranje, geodezija, fotogrametrija, GNSS, meritve, inženirska geodezija
  (Dodano: 29-maj-2008 , url: http://www.grangeo.si)

Horjul

  http://www.geoadria.si/ 
  spletna sran podjetja ki se ukvarja z geodetskimi storitvami ... geodetska storitev, geodetske storitve, geodet, geometer, ureditev meje, parcelacija, izravnava meje, vris stavbe, kataster stavb, zemljiški kataster, geodetski načrt, izmera
  (Dodano: 11-mar-2012 , url: http://www.geoadria.si/)

Ilirska Bistrica

  Geodetske storitve - Ilirska Bistrica 
  Geodetske storitve v občinah Ilirska Bistrica, Pivka, Kozina, Postojna, Ajdovščina. Kvalitetne geodetske meritve, Geodetski načrtiGeodetske meritveZakoličba objektov ParcelacijaVpis stavb v kataster stavb...Geodetski načrti, Pivka, Ilirska Bistrica, PostojnaGeodetske meritveZakoličba objektov ParcelacijaVpis stavb v kataster stavb,
  (Dodano: 10-mar-2011 , url: http://www.raziskovalec.com/pages/Ilirska_Bistrica/geodetske-storitve/)

Ivancna Gorica

  Geodetske storitve - Geodet s.p. 
  V podjetju GEODET za vas opravljamo geodetske storitve: ureditev meje, označitev meje, izravnava meje, parcelacija, evidentiranje zemljišča pod stavbo, vpis v kataster stavb, geodetski načrt, zakoličenje objektov ter ostale geodetske storitve. ... geodetske storitve, geodet, geodetski biro, parcelacija, zakoličenje ... geodetske storitve, geodet, geodetski biro, parcelacija, zakoličenje ... geodetske storitve, geodet, geodetski biro, parcelacija, zakoličenje
  (Dodano: 05-maj-2009 , url: http://www.geodet-sp.si/)

Kocevje

  Katastri d.o.o. 
  Podjetje, ki opravlja geodetske storitve po Sloveniji (katasterska klasifikacija, urejanje mej).
  (Dodano: 28-nov-2001 , url: http://www.katastri.si/)

Ljubljana

  Pravna pomoc za vpis v zemljiško knjigo 
  Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo. Vpis etažne lastnine na podlagi ZVEtL....pravna pomoč pri vpisih v zemljiško knjigo, vpis etažne lastnine, ZVEtL, sporazum med etažnimi lastniki, geodetske storitve, večstranski pravni akt, enostranski pravi akt, pogodba o vzajemnih razmerjih, prodajna pogodba, menjalna pogodba, darilna pogodba, izdelava pogodb po naročilu, svetovanje za vpis v zemljiško knjigo, zemljiškoknjižno dovolilo, identifikacijski znak nepremičnine, posredniška pogodba, vpogled v zemljiško knjigo, preverjanje vpisanega zemljiškoknjižnega stanja, sodna praksa, stvarno pravo, obligacijsko pravo, vpis stanovanja v zemljiško knjigo, svetovanje, stanovanjski zakon, pogodba o upravljanju,
  (Dodano: 29-mar-2010 , url: http://www.pravna-pomoc.info/)
  Geodetska družba d.o.o. 
  Smo podjetje, ki izvaja geodetske storitve in vse, kar je povezano z geodezijo....GDL geodetska družba geodetska družba ljubljana geodezija komasacije komasacija komasacije kmetijskih zemljišč kataster zemljiški kataster izmera topografija topografski načrt geodetski načrt DOF geometer geodet geomatika
  (Dodano: 17-feb-2008 , url: http://www.gdl.si)
  EXPRO d.o.o. 
  Geodetske storitve. ... geodetske storitve, geodet, obnova mej, izravnava mej, združitev parcel, zemljišča, odmera objektov, geodetski posnetki, zakoličenje objektov, etažni načrti, kataster, tloris, zemljiška knjiga
  (Dodano: 07-dec-2005 , url: http://www.geodet-expro.si)
  Trampuš 
  Nudimo znanje, prilagodljivost in hitro odzivnost na področju inženirske geodezije, katastra komunalnih naprav in lokacijskih informacij.geodezija, geodetske storitve, geodetske meritve, skeniranje, geodet, geodeti, meritev parcele, gradbeno dovoljenje, zakoličba objektov, geodetski načrt, geodetsko svetovanje, izmera parcele, izmera zemljišča, geodetski podatki, evidentiranje sprememb parcele, zakoličba parcele, odmera zemljišča, oblikovanje, internetne strani, celostna grafična podoba, vizitke, kuverte, design, letaki, katalogi
  (Dodano: 17-jan-2006 , url: http://geodezija.si)
  Odmera d.o.o., geodetske storitve 
  Različne geodetske storitve kot so na primer ureditev meje, parcelacija, označitev meje in ostale geodetske storitve....geodezija, geometer, kataster, geodet, parcelacija, ureditev meje, izravnava meje, geodetski načrt, etažna lastnina
  (Dodano: 20-feb-2009 , url: http://www.odmera.si/)

Maribor

  www.gisvet.si 
  GISveT - Geodezija, izobraževanje, svetovanje in trgovina, d.o.o, Koroška cesta 86, 2000 Maribor. tel.: 386 (0)31 345 758, e-mail: gisvet@triera.net - Mario Maček, univ. dipl. inž. geod....geodetske storitve, geodet, geodeti, geodezija, parcelacija, ureditev meje, parcela, geodetski izračun, geodetski načrt, določitev zemljišča, kataster, inženirska geodezija, vris, vris vodov, gospodarske, javne infrastrukture, kataster komunalnih naprav, odmere dolžinskih objektov, vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo, zemljiška knjiga, etažna lastnina, geografski informacijski sistemi, gis, programiranje
  (Dodano: 10-sep-2008 , url: http://www.gisvet.si)
  Geodetski biro Maribor d.o.o. 
  Geodetske storitve po najugodnejših cenah! Storitve opravljamo po vsej Sloveniji. ...PARCELACIJAVPIS V KATASTERGEODETSKE REŠITVEUREDITEV MEJAGEODETSKI NAČRTZAKOLIČBA OBJEKTOVEVIDENTIRANJE ZEMLJIŠČA POD STAVBOVPIS V KATASTER STAVBVRIS VODOV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTUREINŽENIRSKA GEODEZIJASODNO IZVEDENIŠTVO
  (Dodano: 28-feb-2012 , url: http://www.geobiro.net/)

Medvode

  Geodetske storitve 
  Celovito in natančno opravljamo geodetske storitve. ... geodetske storitve, geodetski načrt, evidentiranje stavb, ureditev meje parcelacija
  (Dodano: 19-dec-2013 , url: http://www.geodetskestoritve.net)

Murska Sobota

  Mensuras geodetski inženiring d.o.o. 
  V podjetju Mensuras d.o.o. opravljamo geodetske storitve na najvišjem nivoju. Veselimo se vaših izzivov!." ... Mensuras, geodeti, ureditev meje, parcelacija, geodetski nacrt, vris objekta, izravnava, kataster stavb, svetovanje, geodezija, geometer, geodet, zakolicba, kataster
  (Dodano: 22-okt-2012 , url: http://mensuras.si)

Nova Gorica

  Projekt d.d. 
  Geodetske storitve
  (Dodano: 23-jan-2002 , url: http://www.geocities.com/projekt_go/)
  PROGEA Geodetske storitve, izvedeništvo in svetovanje 
  Hitro, kvalitetno in strokovno opravljamo vse vrste geodetskih storitev (urejanje, izravnava in označitev mej, parcelacija, izdelava elaborata za vpis v kataster, izdelava geodetskega načrta, zakoličbe objektov), izvedeništvo in svetovanje s področja geodezije. ...PROGEA, progea, pro gea, martina krajnik, Progea s.p., Nova gorica, primorska, severna primorska, geodetske storitve na primorskem, geodetske storitve, geodet, geodetinja, geodeti, geometer, geodezija, kataster, vris, gospodarske, javne infrastrukture, kataster komunalnih naprav, odmere dolžinskih objektov, vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo, zemljiška knjiga, etažna lastnina, izvedeništvo, izvedenka, izvedenec, geodetske stroke, svetovanje, meritve, meje, zemljišče, kataster, gozd, naselje, ceste, storitve, urejanje mej, parcelacija, ureditev meje, izravnava meje, parcela, geodetski izračun, geodetski načrt, določitev zemljišča, delitev, združitev parcel, izravnava meje, določitev zemljišča pod stavbo, vris objekta v zemljiški kataster, izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe, kataster stavb, zemljišč, dodelitev hišne , spremembe vrste rabe, označitve meje z mejniki, geodetski načrt, zakoličba objektov, urejanja lastniških mej in geodetskih evidenc
  (Dodano: 22-jun-2009 , url: http://www.progea.si)
  Geodetske storitve GEO-MATJAŽ FILEJ S.P. 
  Geodetsko podjetje iz Nove Gorice...ureditev meje, parcelacija, zakoličba, kataster, kataster stavb, etažna lastnina, parcela, zemljiška knjiga, geodetski načrt, geodetske storitve, evidentiranje, elaborat, ureditev meje, geometer, geodet, geodezija, DKN, katastrski načrt
  (Dodano: 17-feb-2010 , url: http://www.geostoritve.si)

Novo mesto

  Pitna voda na območju Novega mesta in okoliških občin 
  Občani pijejo dobro in kakovostno pitno vodo ... pitna voda,kakovost vode,analiza vode,varovanje okolja,ravnanje z odpadki,biološki odpadki,nevarni odpadki,kanalizacija,greznice,geodetske storitve
  (Dodano: 13-nov-2008 , url: http://www.komunala-nm.si/default.aspx?ID=503&ArticleID=253)
  Geo-nova, geodetske storitve 
  Geodetske storitve opravljamo na območju celotne Slovenije, s poudarkom na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. ... geodetske storitve, geo-nova, geonova, geodet novo mesto, parcelacija, ureditev meje, geodetski načrti, kataster stavb, geodetske storitve novo mesto, inženirska geodezija
  (Dodano: 22-feb-2017 , URL: http://geo-nova.si)

Ptuj

  Geometer Jasna Golob s.p. 
  Spletna stran podjetja GEOmeter geodetske storitve Jasna Golob s.p. ... Geometer, geodet, geodezija,
  (Dodano: 01-feb-2015 , URL: http://www.geometer-jasna.si)

Radovljica

  Merjovc, Žiga Novak, s.p. - Geodetske storitve 
  Merjovc, podjetje za geodetske storitve. Za vas opravljamo geodetske storitve kot so parcelacija, izravnava meje, ureditev meje, evidentiranje stavbe, zakoličba objekta, izdelava geodetskih načrtov......zakoličba objekta geodetski načrt geodetsko podjetje parcelacija etažna lastnina geodetske storitve geomer zemljemerstvo vris stavb meja kataster stavb parcela geodezija geometer izravnava meje vpis stavbe v kataster stavb geodetske meritve izmera geodet zemljišče ureditev meje evidentiranje stavbe odmera mejna obravnava geodetski posnetek
  (Dodano: 29-nov-2010 , url: http://www.merjovc.si)

Ravne na Koroskem

  Geoizmera d.o.o. 
  Zastopstvo in prodaja Topcon, Geodetske storitve...topcon geoizmera kordež geodetske storitve
  (Dodano: 16-maj-2008 , url: http://www.topcon.si)

Sevnica

  GiRS geodetske in računovodske storitve 
  geodetske meritve in računovodske storitve v Sevnici...Geodetske meritve računovodske storitve GiRSSevnica Sevnici
  (Dodano: 28-jan-2011 , url: http://www.girs.si)

Sezana

  Geodetske storitve 
  Naše geodetsko podjetje se ukvarja s širokim spektrom geodetskih storitev. Nudimo vam strokovno pomoč v situacijah kot je postavitev mejnikov, delitev parcel, posnetek terena, vpis objekta v evidence......mejniki geodetske storitve ajdovščina Nova Gorica Sežana, Postojna Primorska Kras
  (Dodano: 02-dec-2010 , url: http://www.geodela.si/)

Trzic

  Geodetske storitve - Klemen Puhar 
  Vaš kontakt za strokovno in natančno izvajanje vseh geodetskih storitev. Nudimo vam kvalitetne in celostne storitve vključno s svetovanjem....geodetske storitve, geodet, geodetski načrt, zakoličba objektov, odmera, odmera dolžinskih objektov, vris objektov, geodetski katasterski načrt, prenos meje, ureditev meje, izravnava meje, parcelacija, zemljiška knjiga, geodetska uprava, projektna dokumentacija, katasterske meritve
  (Dodano: 04-apr-2007 , url: http://www.geodet-puhar.si)
  GEOM geodetske storitve, Teja Oman s.p. 
  Geodetske storitve, ki zajemajo evidentiranje nepremičnin s področja zemljiškega katastra (ureditev meje, parcelacija, izravnava meje, komasacija, evidentiranje zemljišča pod stavbo, evidentiranje stavbe, sprememba dejanske rabe, sprememba bonitete zemljišča, označitev meje v naravi) in katastra stavb (vpis stavbe v kataster stavb, sprememba podatkov katastra stavb), inženirsko geodezijo (zakoličba objektov, komunalnih vodov, cest idr., izmera in izračun volumnov izkopov in nasipov), izdelavo geodetskih načrtov (geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije, geodetski načrt novega stanja), kataster gospodarske javne infrastrukture (izmera komunalnih vodov in naprav, vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture) in geodetsko svetovanje. ... geodetske storitve, geodetsko svetovanje
  (Dodano: 01-jan-2014 , url: http://www.geom.tejaoman.info)

Vrhnika

  Geodetske storitve Ledina-ar 
  Geodetske storitve, urejanje nepremičninskih podatkov, podatkov zemljiške knjige, zemljiškega katastra, registra nepremičnin in katastra stavb. Izvajamo tudi vse geodetske meritve s področja gradbeništva, kot so zakoličbe in izdelave geodetskih načrtov....zemljiški kataster, kataster stavb, nepremičnine, urejanje meja, parcelacije
  (Dodano: 06-dec-2011 , url: http://www.ledina-ar.si)

 

 

;